Have you been working on the Dutch continental shelf?

Have you ever worked on an oil rig or other fixed installation on the Dutch part of the continental shelf ? And you lived outside the Netherlands in that period? You may receive a higher old-age pension based on a ruling of the European Court of Justice.


Heeft u ooit gewerkt op een booreiland of een andere vaste installatie op het Nederlands deel van het continentaal plat? En woonde u in die periode buiten Nederland? Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie kunt u mogelijk een hoger AOW-pensioen ontvangen.