Extension of Dutch social security coverage for non residents in the offshore industry

Due to a change in national social security legislation, a larger group of employees who are non residents of the Netherlands become subject to Dutch social security. This will mostly have impact on employees working in the offshore industry but can also have impact for employees in other industries. Mandatory coverage by Dutch social security can be desirable but can also result in additional costs for employer and/or employee and a higher administrative burden. This can have impact on the net salary of employees and/or the cost price of your projects.

Just before Christmas a change was announced in a national decree (Besluiten uitbreiding en beperking premies volksverzekeringen en werknemersverzekeringen) which can have an impact on non residents of the Netherlands who live in an EU/EEA country or Switzerland and work for a Dutch employer.
Read more

Recht op AOW zonder premiebetaling

awvnTen onrechte stelde de Nederlandse staat dat wie buiten Nederland woonde maar op het Nederlandse deel van het continentale plat werkte, niet verzekerd was. Daardoor hebben binnen de EU of EER wonende boorplatformmedewerkers recht op AOW, zonder dat daar met terugwerkende kracht premiebetaling tegenover staat.

In het verleden is het regelmatig voorgekomen dat de sociale verzekeringspositie voor werknemers werkzaam op het continentaal plat niet duidelijk was. Dit leidde tot onduidelijkheid over de inhouding en afdracht van premies sociale verzekeringen en tot onduidelijkheid over de opgebouwde rechten. Een voorbeeld hiervan betreft een zaak van het Europese Hof van Justitie, Salemink (C‐347/10).
Read more

Benefits and employment rights on the Dutch Continental Shelf

Since January 2012, employees on the Dutch Continental Shelf have enjoyed the same entitlements as employees on Dutch soil. They are entitled to benefits and enjoy the same employment rights.

Benefits
Anyone employed on the Dutch Continental Shelf is entitled to benefits under the:

  • Sickness Benefits Act (ZW);
  • Unemployment Insurance Act (WW);
  • Work and Income (Capacity for Work) Act (WIA);
  • General Child Benefit Act (AKW);
  • Surviving Dependants Act (ANW);
  • General Old Age Pensions Act (AOW);
  • Exceptional Medical Expenses Act (AWBZ).

Read more