Ook ziektegeld op continentaal plat

De man om wie het in de zaak draaide, had de Nederlandse nationaliteit, werkte op een productieplatform op het Nederlandse continentaal plat, maar woonde in het buitenland. Hij belandde in de Ziektewet na een hernia, maar kreeg geen uitkering, omdat hij volgens de Staat en het UWV niet onder het Nederlandse sociaal stelsel viel. Maar volgens de advocaat-generaal is het continentaal plat Nederlands grondgebied en geldt daar het Nederlandse sociaal stelsel, ook als de werknemer in het buitenland woont.

FNV Bondgenoten is al sinds 1991 bezig om erkend te krijgen dat ook op het continentaal plat socialezekerheidsrechten gelden. De uitspraak kan gevolgen hebben voor offshorewerkers die in dezelfde situatie verkeren en die een uitkering wegens ziekte zijn misgelopen, of premie hebben betaald voor een vrijwillige verzekering voor ziektegeld, terwijl dat niet nodig was. Read more

Have you been working on the Dutch continental shelf?

Have you ever worked on an oil rig or other fixed installation on the Dutch part of the continental shelf ? And you lived outside the Netherlands in that period? You may receive a higher old-age pension based on a ruling of the European Court of Justice.


Heeft u ooit gewerkt op een booreiland of een andere vaste installatie op het Nederlands deel van het continentaal plat? En woonde u in die periode buiten Nederland? Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie kunt u mogelijk een hoger AOW-pensioen ontvangen.