Recht op AOW zonder premiebetaling

awvnTen onrechte stelde de Nederlandse staat dat wie buiten Nederland woonde maar op het Nederlandse deel van het continentale plat werkte, niet verzekerd was. Daardoor hebben binnen de EU of EER wonende boorplatformmedewerkers recht op AOW, zonder dat daar met terugwerkende kracht premiebetaling tegenover staat.

In het verleden is het regelmatig voorgekomen dat de sociale verzekeringspositie voor werknemers werkzaam op het continentaal plat niet duidelijk was. Dit leidde tot onduidelijkheid over de inhouding en afdracht van premies sociale verzekeringen en tot onduidelijkheid over de opgebouwde rechten. Een voorbeeld hiervan betreft een zaak van het Europese Hof van Justitie, Salemink (C‐347/10).

In deze zaak is bepaald dat wanneer een werknemer werkzaam is op het Nederlandse deel van het continentale plat, op hem de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving van toepassing is. Pas sinds 1 januari 2012 is, met de inwerkingtreding van de Wet sociale verzekeringen continentaal plat, de verzekeringsplicht (en derhalve de premieplicht) van de volks‐ en werknemersverzekeringen uitgebreid tot het continentaal plat. Read more

Benefits and employment rights on the Dutch Continental Shelf

Since January 2012, employees on the Dutch Continental Shelf have enjoyed the same entitlements as employees on Dutch soil. They are entitled to benefits and enjoy the same employment rights.

Benefits
Anyone employed on the Dutch Continental Shelf is entitled to benefits under the:

  • Sickness Benefits Act (ZW);
  • Unemployment Insurance Act (WW);
  • Work and Income (Capacity for Work) Act (WIA);
  • General Child Benefit Act (AKW);
  • Surviving Dependants Act (ANW);
  • General Old Age Pensions Act (AOW);
  • Exceptional Medical Expenses Act (AWBZ).

Employees can also claim childcare benefit, means-tested child allowance and healthcare benefit. In addition, they are required to take out healthcare insurance. Read more